The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11771
Title: Стратегічний аналіз факторів стійкого розвитку аграрної галузі Вінницької області
Authors: Бурлака О.М.
Keywords:
Date of publication: 2014-09-26 15:13:31
Last changes: 2014-09-26 15:13:31
Year of publication: 2014
Summary: У статті проведено дослідження сутності аграрних економічних систем. Розглянуто складові аграрних економічних систем та визначено їх функції. Запропоновано теоретико-методологічну структуру управління аграрними економічними системами. Визначено поняття механізму управління аграрними еко-
номічними системами, фактори та функції даного механізму. Розроблено підходи до формування методології стійкого розвитку аграрної економічної системи.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/11771.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Управління. Інновації.
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Ромигайло Ірина Юріївна
File : 11771.pdf Size : 182842 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska