The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12382
Title: Роль біологічного азоту в підвищенні насіннєвої продуктивності квасолі
Authors: Шкатула Ю.М., Краєвська Л.С.
Keywords: квасоля, насіння, штами, інокуляція, симбіоз, стимулятори росту, урожайність.
Date of publication: 2014-02-08 16:25:10
Last changes: 2014-02-08 16:25:10
Year of publication: 2014
Summary: Наведено результати впливу застосування інокуляції насіння квасолі штамами ризобій, стимулятором росту Регоплант та біологічним прилипачем ЕПАА за 2014-2015 роки досліджень.
Встановлено, що у фазі бутонізації загальна азотфіксувальна активність рослин у варіантах, оброблених штамами ризобій в 2-2,5 рази вища, ніж у контролі. Різке її зростання зафіксовано у рослин, інокульованих штамами 700, Ф-16, 700 + Регоплант + ЕПАА та Ф-16 + Регоплант + ЕПАА. Сорт Славія відзначався високою АФА в онтогенезі рослин, що і вплинуло на зростання насіннєвої продуктивності в усіх інокульованих рослин, але достовірний приріст урожаю зерна зафіксовано у варіантах де насіння квасолі оброблялось штамами мікроорганізмів 700, Ф-16, і комбінацією біологічних препаратів Регоплант + ЕПАА.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/12382.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінницький національний аграрний університет
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 12382.PDF Size : 1040299 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska