The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13321
Title: “зелена” логістика аграрного сектору як складова екологічної, енергетичної та продовольчої безпеки держави
Authors: Вострякова В.І.
Keywords: “зелена” логістика, агропродовольчі ланцюги постачання, потенціал, біопаливо, сталий розвиток, аграрний сектор, екологічна безпека
Date of publication: 2014-06-12 14:47:08
Last changes: 2014-06-12 14:47:08
Year of publication: 2014
Summary: Аграрний сектор економіки України є одним з найбільш важливих секторів як в
економічному, так і в політичному плані з такими найбільш важливими передумовами для
стійкого розвитку як задоволення потреб споживачів, підтримка зайнятості та економічного
зростання а також вплив на навколишнє природне середовище. Із збільшенням екологічних,
соціальних та етичних проблем та з підвищення рівня життя людей починає зростати
занепокоєння суспільства щодо наслідків підприємницької діяльності в аграрному секторі.
У статті висвітлено сутність та значення “зеленої” логістики та “зелених”
агропродовольчих ланцюгів постачання з огляду на їх можливий влив на вдосконалення підходів
до управління логістичною діяльністю сільськогосподарських підприємств та їх вплив на
продовольчу, екологічну та енергетичну безпеку держави. Зокрема робиться акцент на
мінімізацію екологічного навантаження та максимізацію стійкості агропродовольчих ланцюгів
постачання. Застосування такого механізму може призвести до істотного скорочення викидів
вуглецю як за рахунок додаткового виробництва біопалива з відходів, так і за рахунок створення
новітньої інтелектуальної логістичної мережі, що має на меті зниження втрат врожаю та
транспортної енергії. Крім того розширення джерел сировини для біомаси, доступної для
виробництва біопалива за рахунок відходів сільського господарства, може забезпечити більш
раціональне використання земель.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/13321.pdf
Publication type: Статті
Publication: ВНАУ
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 13321.pdf Size : 611381 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska