The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25617
Title: Розвиток інтеграційних процесів в аграрно-промисловому виробництві
Authors: Мазур А. Г., Коваленко В. Л.
Keywords: інтеграція, реструктуризація, перспективи, рентабельність, оновлення, стратегія, ефективність.
Date of publication: 2020-09-14 11:40:27
Last changes: 2020-09-14 11:40:27
Year of publication: 2015
Summary: У монографії досліджується науково-теоретичні та методологічні засади
розвитку інтеграцій в аграрно-промисловому виробництві. Автори акцентують увагу на сутності та місії інтеграцій як економічної категорії, методології дослідження цих процесів, аналізі стану, тенденцій та напрямів інтеграційних зв’язків на підприємствах АПК. В дослідженні обгрунтовується доцільність концентрації ресурсів в районах інтегрованих об’єднань та пропонується механізми здійснення інтеграції із застосуванням теорії наукового менеджменту. Книга адресована фахівцям, які цікавляться питаннями концентрації аграрного виробництва в умовах транзитивної економіки, а також викладачам, аспірантам, студентам та всім тим, хто цікавиться питаннями трансформації аграрної економічної системи.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25617.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця, 2015.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25617.pdf Size : 65822 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska