The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25619
Title: Фінансовий ринок
Authors: Гарбар Ж. В.
Keywords: фінансовий ринок, грошово-кредитний ринок, фондовий ринок, ринок державних запозичень, фінансові інститути, небанківські фінансові інститути, регулювання фінансового ринку, державні регулятори, саморегулівні організації, фінансова політика
Date of publication: 2020-09-14 14:23:25
Last changes: 2020-09-14 14:23:25
Year of publication: 2015
Summary: Розроблено інституційно-функціональну модель системи збалансованого функціонування фінансового ринку та його впливу на економічний розвиток країни. Обґрунтовано концепцію формування державної політики у сфері розвитку фінансового ринку. Удосконалено підходи до визначення інституційної структури фінансового ринку як сукупності фінансових інститутів. Узагальнено та систематизовано досвід функціонування фінансових ринків у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою. Обґрунтовано напрями інтеграції вітчизняного ринку в світовий фінансовий ринок, які передбачають посилення взаємозв`язків вітчизняного банківського сектора з фінансовими секторами розвинутих країн та створення сучасної інфраструктури фондового ринку з метою залучення зарубіжних корпорацій на біржовий ринок.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25619.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: Монографія. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. - 456 с. / Рек. до друку КНТУ (Протокол № 25 грудня 2014 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25619.pdf Size : 1194748 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska