The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25624
Title: Управління дебіторською заборгованістю у сільськогосподарсь-ких підприємствах: фінансово-обліковий аспект
Authors: Даниленко А.С., Варченко О.М., Свиноус І.В., Шуст О.А., Гончарук І.В., Гринчук Ю.С., Рудич О.О., Артімонова І.В., Батажок С.Г., Герасименко І.О. та ін.
Keywords: дебіторська заборгованість, сільськогосподарські підприємства, фінанси
Date of publication: 2020-09-16 15:39:20
Last changes: 2020-09-16 15:39:20
Year of publication: 2019
Summary: Сучасний динамічний розвиток сільськогосподарських підприємств передба-чає розширення ринків збуту та обсягів продажу, що зумовлює виникнення дебі-торської заборгованості на рахунках підприємства у системі безготівкових розрахунків. Грамотне управління цим активом дозволяє підприємству забезпечувати збільшення обсягів реалізації продукції та є джерелом додаткового прибутку. Однак безконтрольне нарощення обсягів дебіторської заборгованості призводить до значних фінансових проблем.
Вирішенню зазначеної проблеми присвячена дана монографія, у якій розгля-дається поняття дебіторської заборгованості та особливості її формування у сільськогосподарських підприємствах, її економічна сутність, види і роль у господарській діяльності, обґрунтовано рекомендації по веденню бухгалтерського обліку розрахункових операцій та контролю за обсягами і термінами погашення, а також формування ефективного механізму для практичних цілей та ілюстрація особливостей його використання. Монографія призначена для керівників і фахівців аграрного сектору, працівників органів управління агропромислового розвитку, наукових співробітників, спеціалістів дорадчих та консультаційних служб, викладачів вищих навчальних закладів аграрної освіти, аспірантів та студентів.

URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25624.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: Київ, 2019. - 288 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25624.pdf Size : 2574589 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska