The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25625
Title: Організаційно-методичні аспекти діяльності аналітичної служби підприємства
Authors: Мулик Т. О.
Keywords: аналіз, аналітична служба, аналітики, організація економічного аналізу, автоматизація аналізу
Date of publication: 2020-09-17 10:36:36
Last changes: 2020-09-17 10:36:36
Year of publication: 2020
Summary: Досліджено коло питань, що охоплює організація аналізу на підприємстві. Проведено критичний аналіз щодо сутності та діяльності аналітичних служб. Сформульовано власне визначення аналітичної служби. Охарактеризовано склад аналітичних служб (аналітиків) та її мета, функції, завдання на різних за розмірами підприємствах. Розкрито вимоги, яким має відповідати структура апарату аналітичної служби. Охарактеризовано функцій аналітиків сучасних великих компаній. Розглянуто загальний спектр виконання аналітичних функцій примірними структурними підрозділами великого підприємства. Визначено, що організація робочого місця аналітика передбачає створення належних умов для його продуктивної праці із дотриманням ергономічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних, трудових, технічних, юридичних та інших, як правило, законодавчо встановлених норм. Розкрито інформацію про виконавців економічного аналізу: внутрішніх та зовнішніх. Обґрунтовано значення автоматизації аналізу та зазначено, що їі застосування підвищує ефективність аналітичної роботи. Це досягається за рахунок: скорочення термінів проведення аналізу; більш повного охоплення впливу факторів на результати діяльності підприємства; заміни приблизних або спрощених розрахунків точними розрахунками тощо. Сформульовано заходи, що сприятимуть вдосконаленню діяльності аналітичних служб та аналітиків: професійна освіта фахівців підрозділу, що сприятиме якісному виконанню їх обов’язків; розробка та запровадження документів про діяльність аналітичної служби та аналітиків; запровадження автоматизованого аналізу на підприємстві, активне використання програмного забезпечення; використання у діяльності новітніх технологій; використання передових методів моніторингу й обробки інформації, посилення аналітичної та прогнозної складової в інформаційно-аналітичних матеріалах; вироблення у аналітиків здатності прогнозувати можливі результати і наслідки діяльності.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25625.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Ефективна економіка. - 2020. - №8. - 10 c. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.72
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25625.pdf Size : 436294 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska