The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25627
Title: Удосконалення професійних вимог до аудиторів в умовах реформування незалежного аудиту в Україні
Authors: Фабіянська В. Ю.
Keywords: атестація аудиторів, теоретичний іспит, кваліфікаційний іспит, професійні якості
Date of publication: 2020-09-18 14:05:20
Last changes: 2020-09-18 14:05:20
Year of publication: 2020
Summary: Метою статті є удосконалення професійних вимог до аудиторів в контексті реформування незалежного аудиту в Україні. Методологія дослідження ґрунтується на теоретичних узагальненнях та використанні наукових інструментів, включаючи порівняльний аналіз, аналіз положень чинного законодавства України в сфері регулювання незалежного аудиту. У статті представлені результати дослідження та рекомендації щодо перспектив підвищення професійних якостей аудиторів завдяки сукупності заходів, запропонованих автором. Автор провела дослідження особливостей нової системи атестації аудиторів, що впроваджується Законом України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” та деталізована в проєктах наказів Міністерства фінансів України, спрямованих на виконання вимог статті 19 Закону. В результаті проведених досліджень автором виділені шляхи удосконалення професійних якостей аудиторів, що стосуються, зокрема: практичної направленості завдань кваліфікаційного іспиту; набуття практичного досвіду кандидатів в аудитори; удосконалення професійних навичок аудиторів; наявності в обов’язковому порядку сертифікатів (дипломів) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності для аудиторів, які проводять обов’язковий аудит фінансової звітності та обов’язковий аудит фінансової звітності суб’єктів, які становлять суспільний інтерес. Необов’язково, щоб усі вимоги були реалізовані одночасно, можливий варіант послідовного їх впровадження.
Практичне значення розроблених рекомендацій полягає у тому, що їх врахування під час набуття та підтримання професійних якостей аудиторів дасть змогу забезпечити якісно новий рівень вітчизняного аудиту, здатного конкурувати із міжнародними аудиторськими фірмами.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25627.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: БізнесІнформ. ХНЕУ : Лубуркіна Л. М. - 2020. - № 7. - С. 189-199.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25627.pdf Size : 659568 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska