The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25630
Title: Дорадча підтримка організаційних складових управління виробництвом та використанням біоетанолу
Authors: Іванько А. В., Бакун Ю. О., Хаєцька О. П., Ксенофонтов М. М.
Keywords: сільськогосподарські культури; біоетанол; управління; організаційні елементи; дорадча підтримка; ефективність
Date of publication: 2020-09-21 08:22:55
Last changes: 2020-09-21 08:22:55
Year of publication: 2020
Summary: Доведено доцільність поглиблення координації на різних рівнях управління в Україні щодо розвитку процесів виробництва та використання біоетанолу, що зумовлюється такими основними чинника¬ми: збереження вирощування сільськогосподарських культур як традиційного виду господарської діяльності, акти¬візація зусиль із забезпечення енергетичної незалежності держави за рахунок збільшення обсягів виробництва альтернативних відновлюваних видів пального та підвищення рівня доданої вартості в аграрному секторі. Узагальнено сукупність організаційних елементів управління за ланцюгами виробництва та використання біоетанолу з виділенням чотирьох базових. Наголошено на важливості дорадчої підтримки організаційних елементів управління процесами виробництва та використання біоетанолу, що стане передумовою збільшення обсягів виробництва зазначеного виду альтернативного пального.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25630.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка АПК. - 2020. - № 6. - С. 37-49.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25630.pdf Size : 5781033 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska