The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25632
Title: Вплив мульчуючого матеріалу на морфологічні показники мексиканського фізалісу
Authors: Полутін О. О.
Keywords: фізаліс мексиканський, мульчування
Date of publication: 2020-09-21 08:37:23
Last changes: 2020-09-21 08:37:23
Year of publication: 2020
Summary: Мульчування – це суцільне або міжрядне покриття поверхні ґрунту різними
матеріалами. Цей елемент технології захищає ґрунт від розмивання, сприяє збереженню та покращенню його структури, попередженню утворенню ґрунтової кірки. Мульчею можуть слугувати різноманітні матеріали синтетичного або органічного походження, які вкривають поверхню ґрунту і перешкоджають проникненню світла.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25632.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах : тези доп. I міжнарод. наук.- практ. інтернет-конф., 28-29 трав. 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.2. – С. 211-213.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25632.pdf Size : 1445313 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska