The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25634
Title: Знаходження величини сили тиску на підводні гідроспоруди у проектно-конструкторській практиці й агроінженерній підготовці фахівців
Authors: Пришляк В. М., Дубчак В. М.
Keywords: підводна гідроспоруда, сила тиску, дамба, круговий люк
Date of publication: 2020-09-21 09:24:22
Last changes: 2020-09-21 09:24:22
Year of publication: 2020
Summary: У статті представлено результати наукових аналітичних досліджень, котрі забезпечують знаходження сили тиску на підводні гідроспоруди, такі як, наприклад, дамби гідроелектростанцій, відстійники рідких органічних добрив і стічних вод, берегові укріплення озер, річок, ставків, водоймищ тощо.
Практичний досвід виробничої та педагогічної діяльності й аналіз винахідницьких і науководослідних робіт вітчизняних, а також закордонних вчених показав, що конструктивно-технологічна й економічна доцільність, експлуатаційна безпечність підводних гідроспоруд потребує подальших
аналітико-розрахункових досліджень на основі математичних методів оптимізації.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25634.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК. - Вінниця : ВНАУ, 2020 р. - № 1 (108). - С. 111-122.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25634.pdf Size : 1430266 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska