The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25635
Title: Продуктивність фізалісу мексиканського залежно від строку садіння розсади в умовах Правобережного Лісостепу України
Authors: Вдовенко С. А., Полутін О. О.
Keywords: фізаліс мексиканський, строки садіння
Date of publication: 2020-09-21 09:42:08
Last changes: 2020-09-21 09:42:08
Year of publication: 2017
Summary: Залежно від строків садіння розсади встановлено неоднаковий вміст сухої речовини. Під час вирощування сорту Ліхтарик встановлено збільшення вмісту сухої речовини у листках за висіву насіння фізаліса у І декаді березня, досліджуваний показник складав 93,3 %.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25635.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Сучасний стан та перспективи розвитку овочівництва : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (26 лип. 2017 р., с. Селекційне Харків. обл.). - Плеяда, 2017. - С. 50-51.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25635.pdf Size : 436227 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska