The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25636
Title: Показники біометрії фізалісу мексиканського залежно від строку садіння
Authors: Вдовенко С. А., Полутін О. О.
Keywords: фізаліс мексиканський, строки садіння
Date of publication: 2020-09-21 10:17:34
Last changes: 2020-09-21 10:17:34
Year of publication: 2018
Summary: Комплексне вивчення закономірностей росту, розвитку та формування врожаю
фізалісу можливе лише на підставі біологічних особливостей рослини.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25636.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Теоретичні і практичні аспекти розвитку галузі овочівництва в сучасних умовах : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (25 лип. 2018 р., с. Селекційне Харків. обл.). - Плеяда, 2018. - С. 24-25.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25636.pdf Size : 581346 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska