The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25638
Title: Вплив передпосівної обробки насіння на біометричні показники фізаліса мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України
Authors: Полутін О. О.
Keywords: фізаліс мексиканський, розсада, препарат Байкал ЄМ – 1, Правобережний Лісостеп України
Date of publication: 2020-09-21 10:41:09
Last changes: 2020-09-21 10:41:09
Year of publication: 2017
Summary: Викладено результати досліджень над рослиною фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту Правобережного Лісостепу України. Ріст і розвиток рослини залежить від передпосівної обробки насіння. Під час прогрівання насіння у фазу «плодоношення» висота рослини збільшується до 100,1 см. Збільшення площі листка встановлено під час обробки насіння байкалом ЄМ–1 – 116,1 тис. м2/га, а застосування біопрепарату біополіцид збільшує вміст сухої речовини в листках до 72,3 %
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25638.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України : зб. наук. пр. - Дослідницьке, 2017. - Вип. 21 (35). - С. 293-297.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25638.pdf Size : 807407 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska