The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25639
Title: Показники біометрії розсади фізалісу мексиканського залежно від строку садіння
Authors: Полутін О. О.
Keywords: фізаліс мексиканський, строки садіння
Date of publication: 2020-09-21 10:48:21
Last changes: 2020-09-21 10:48:21
Year of publication: 2017
Summary: Комплексне вивчення закономірностей росту, розвитку та формування врожаю
фізалісу можливе лише на підставі кількісної та якісної оцінки впливу метеорологічних умов. Для України характерною особливістю є зональність у розподілі тепла і вологи.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25639.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Зб. наук. пр. Всеукр. наук. конф. аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи», 23 берез. 2017 р. - Вінниця, 2017. - С. 186-187.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25639.pdf Size : 4974626 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska