The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25641
Title: Біометричні показники фізалісу залежно від застосування біопрепаратів
Authors: Вдовенко С. А., Полутін О. О.
Keywords: фізаліс, біопрепарати
Date of publication: 2020-09-21 11:03:26
Last changes: 2020-09-21 11:03:26
Year of publication: 2016
Summary: За всебічної екологізації аграрного виробництва слід застосовувати альтернативні підходи, які враховують обмеження використання хімічних засобів
захисту рослин і широкого впровадження біологічних препаратів в поєднанні з адаптованими елементами технології вирощування в перехідний період до органічного землеробства.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25641.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Досягнення та концептуальні напрями розвитку сільськогосподарської науки в сучасному світі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (21 листоп. 2016 р., с. Олександрівка, Дніпропетров. обл.). - Вінниця : Нілан-ЛТД., 2016. - 120-121.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25641.pdf Size : 441862 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska