The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25647
Title: Морфологічні особливості і біометричні показники мексиканського фізалісу залежно від передпосівної підготовки насіння
Authors: Вдовенко С. А., Полутін О. О., Хом’яківський Ю. Л.
Keywords: фізаліс мексиканський, насіння
Date of publication: 2020-09-21 12:09:05
Last changes: 2020-09-21 12:09:05
Year of publication: 2017
Summary: Висока схожість насіннєвого матеріалу – передумова успішного росту і розвитку рослини. Для того, щоб отримати позитивні результати, слід передбачити відповідну передпосівну обробку насіння. Зазначений захід є одним з найважливіших агротехнічних елементів, який забезпечує збільшення врожайності та підвищення якості рослинницької продукції. Завдяки йому можна
знизити вплив або ж взагалі уникнути негативної залежності від шкідників та хвороб.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25647.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки) : матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 14-15 березня 2018 р., с. Крути. - 2018. - Обухів : Гуляєва В. М., 2018. - С. 30-33.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25647.pdf Size : 427554 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska