The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3336
Title: Вивчення впливу на якість продукції біологічно активних добавок у раціонах відгодівельного молодняку свиней
Authors: Я. І. Півторак, І. Я. Семчук
Keywords: відгодівля свиней, біологічно активні добавки, збалансовані раціони, поживність
Date of publication: 2011-06-21 12:31:43
Last changes: 2011-06-21 12:31:43
Year of publication: 2011
Summary: При вирощуванні підсвинків важливе значення має нормована годівля, що дає можливість отримати високі показники продуктивності в найкоротші терміни. Описано організацію інтенсивної відгодівлі підсвинків.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/3336.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2011. Випуск 10(50)/ Серія: Сільськогосподарські науки / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 3336.pdf Size : 273020 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska