The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3344
Title: Залежність показників росту і розвитку поросят на відгодівлі від використання преміксу
Authors: О. І. Юлевич, А. В. Лихач, Ю. В. Дехтяр, Г. В. Ромашкан
Keywords: компоненти раціону, добові прирости, поросята на відгодівлі
Date of publication: 2011-06-21 14:11:06
Last changes: 2011-06-21 14:11:06
Year of publication: 2011
Summary: Розглянуто вплив окремих компонентів на показники добових приростів поросят великої білої породи на відгодівлі. Показано,що збільшення кількості певних мінеральних елементів в раціонах позитивно впливають на показники продуктивності тварин.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/3344.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2011. Випуск 10(50)/ Серія: Сільськогосподарські науки / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 3344.pdf Size : 376384 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska