The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3348
Title: Вікова спадкова зумовленість продуктивності молочної худоби
Authors: Т. В. Підпала, О. С. Марикіна, А. А. Попенко
Keywords: селекція, ознака, продуктивність, спадковість, повторюваність, корова, покоління
Date of publication: 2011-06-21 14:23:29
Last changes: 2011-06-21 14:23:29
Year of publication: 2011
Summary: Наведені результати досліджень оцінки селекційно-генетичної ситуації в стаді великої рогатої худоби української червоної молочної породи, яка склалася під впливом інтенсивної селекції в ряді поколінь. Встановлено ступінь реалізації генетичної різноманітності в умовах існуючого середовища за показниками повторюваності ознак молочної продуктивності у корів суміжних поколінь.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/3348.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2011. Випуск 10(50)/ Серія: Сільськогосподарські науки / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 3348.pdf Size : 294036 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska