The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3349
Title: Оцінка продуктивних якостей корів української чорно-рябої молочної породи на ранній стадії післяродового періоду
Authors: С. Г. Піщан, Л. О. Литвищенко, А. В. Мартиненко
Keywords: корова, порода, вим"я, лактація, еструс, удій, молоко, молочний жир, білок, температура тіла
Date of publication: 2011-06-21 14:28:37
Last changes: 2011-06-21 14:28:37
Year of publication: 2011
Summary: Викладені результати досліджень впливу зміни фізіологічного стану корів сьомої лактації на ранній стадії післяродового періоду.
Аналіз отриманих даних показує, що у корів в стані еструсу на фоні суттєвого підвищення температури поверхні тіла та внутрішньої різко зменшується рівень удоїв, а також зменшується концентрація молочного жиру і білка. Натомість такі показники, як суха речовина, СОМЗ, густина та точка замерзання молока практично не змінюються.

URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/3349.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2011. Випуск 10(50)/ Серія: Сільськогосподарські науки / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 3349.pdf Size : 376251 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska