The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3352
Title: Аналіз генетичної структури голштинської худоби та її продуктивності за умов дії стабілізуючого відбору
Authors: О. Ю. Сметана
Keywords: стабілізуючий відбір, голштинська худоба, ознаки молочної продуктивності, MAS-селекція, ПЛР-ПДРФ, CSN3, BLG, GH, LEP
Date of publication: 2011-06-21 14:34:24
Last changes: 2011-06-21 14:34:24
Year of publication: 2011
Summary: Досліджено генетичну структуру групи дійних корів голштинської породи стада племзводу АТЗТ «Агро-Союз» за локусами CSN3, BLG, GH, LEP за умов дії стабілізуючого відбору. Проаналізовано взаємозв’язок систем вищезазначених структурних генів з основними ознаками молочної продуктивності в рамках груп використаних моделей.

URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/3352.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2011. Випуск 10(50)/ Серія: Сільськогосподарські науки / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 3352.pdf Size : 358561 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska