The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3354
Title: Хромосомна нестабільність і порушення відтворної функції плідників великої рогатої худоби
Authors: Л. Ф. Стародуб, С. О. Костенко
Keywords: цитогенетичний аналіз, плідник, чорно-ряба голштинська, симентальська, абердин-ангуська порода, велика рогата худоба, асинхронне розходження центромерних районів хроматид, запліднювальна здатність сперміїв
Date of publication: 2011-06-21 15:00:36
Last changes: 2011-06-21 15:00:36
Year of publication: 2011
Summary: Проведено цитогенетичний аналіз плідників чорно-рябої голштинської, симентальської, абердин-ангуської порід великої рогатої худоби. Виявлено зворотній кореляційний зв"язок між частотою клітин з асинхронним розходженням центромірних районів хромосом і рухливістю та запліднювальною здатністю сперміїв. Показано прогностичну цінність цитогенетичних маркерів.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/3354.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2011. Випуск 10(50)/ Серія: Сільськогосподарські науки / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 3354.pdf Size : 307323 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska