The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3364
Title: Експериментальне обґрунтування принципів застосування мікроводоростей в технологіях очистки стоків свинокомплексів
Authors: О. С. Яремчук
Keywords: мікроводорості, стоки, органічна речовина, аерація
Date of publication: 2011-06-21 15:19:48
Last changes: 2011-06-21 15:19:48
Year of publication: 2011
Summary: На основі досліджень біомаси мікроводоростей при культивуванні на стоках свинокомплексів обґрунтовано принципи їх застосування в технологіях очистки рідких відходів тваринницьких підприємств.
Встановлено, що аерація у комплексі із стабілізацією рН стоків є важливими факторами росту мікроводоростей при їх культивуванні на середовищах із відходів свинокомплексів.

URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/3364.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2011. Випуск 10(50)/ Серія: Сільськогосподарські науки / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 3364.pdf Size : 269629 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska