The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3623
Title: Критерії економічної стійкості агарних підприємств
Authors: Н. В. Лобова
Keywords: економічна стійкість, критерії оцінки економічної стійкості, підприємство
Date of publication: 2011-09-22 14:00:55
Last changes: 2011-09-22 14:00:55
Year of publication: 2011
Summary: У статті розглянуто поняття економічної стійкості сільськогосподарських підприємств, та існуючі варіанти вибору критеріїв її оцінки. Запропоновано власний підхід до визначення критеріїв економічної стійкості та надано їх перелік з обґрунтуванням значення в оцінці економічної стійкості аграрних підприємств.

URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/3623.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2011. Випуск 12(52)/ Серія: Сільськогосподарські науки / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 3623.pdf Size : 195976 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska