The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3703
Title: Мікробіологічні препарати – складова органічного землеробства
Authors: М. Остапчук, І. С. Поліщук, В. А. Мазур
Keywords: мікробіологічні препарати, удобрення, врожайність, родючість грунту, органічне землеробство, охорона довкілля
Date of publication: 2011-11-16 12:52:11
Last changes: 2011-11-16 12:52:11
Year of publication: 2011
Summary: Проаналізовано інформацію ряду літературних джерел стосовно ефективності мікробіологічних препаратів в системі сільськогосподарського виробництва. Висвітлено результати вивчення та застосування мікробіологічних препаратів у нашій країні, в.т.ч. у ВНАУ, та за рубежем. Встановлено їх позитивний вплив на ріст і розвиток, рівень продуктивності сільськогосподарських культур та якість продукції, родючість грунту, стан довкілля.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/3703.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2011. Випуск 7(47)/ Серія: Сільськогосподарські науки / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 3703.pdf Size : 329998 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska