The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3705
Title: Формування продуктивності сортів ячменю ярого залежно від удобрення
Authors: І. С. Поліщук, М. І. Поліщук, В. А. Мазур [та ін.]
Keywords: ячмінь ярий, сорти, азотні підживлення, габітус рослин, продуктивні пагони, озерненість колосу, маса 1000 насінин, біологічна врожайність
Date of publication: 2011-11-16 13:19:25
Last changes: 2011-11-16 13:19:25
Year of publication: 2011
Summary: В умовах дослідного поля ВНАУ проведено дослідження впливу азотних підживлень на особливості формування продуктивності сортів ячменю ярого у посушливому 2009 і більш зволоженому 2010 роках. Встановлено найбільш ефективний варіант азотного підживлення та рівень продуктивності вирощуваних сортів.

URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/3705.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2011. Випуск 7(47)/ Серія: Сільськогосподарські науки / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 3705.pdf Size : 1118233 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska