The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3707
Title: Передзбиральна вологість зерна гібридів кукурудзи та затрати на його досушування в умовах Вінниччини
Authors: В. А. Шинкарук, В. М. Романенко, О. А. Коваленко
Keywords: гібриди кукурудзи, урожайність, вологість зерна, економічна ефективність
Date of publication: 2011-11-16 14:58:05
Last changes: 2011-11-16 14:58:05
Year of publication: 2011
Summary: Досліджено вплив густоти стояння рослин на передзбиральну вологість зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах Вінницької державної сільськогосподарської дослідної станції. Установлено величину затрат на післязбиральне досушування зерна кукурудзи та їх частку в собівартості продукції
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/3707.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2011. Випуск 7(47)/ Серія: Сільськогосподарські науки / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 3707.pdf Size : 372548 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska