The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3718
Title: Розповсюдження амброзії полинолистої (AMBROSIA AMBROSIOIDES L.) у м.Вінниця
Authors: В. І. Солоненко
Keywords: інвазія, амброзія полинолиста, Ambrosia ambrosioides L., амброзійний поліноз, алергія, адвентивний вид, фітоценоз, сукцесійні зміни, натуралізація, карантинний вид
Date of publication: 2011-11-17 15:23:21
Last changes: 2011-11-17 15:23:21
Year of publication: 2011
Summary: Проведено аналіз роду Ambrosia, показано історію проникнення та розповсюдження A. ambrosioides L. у світі та Україні, приведено ботанічну характеристику, окреслено особливості загрози здоров’ю населення та визначено екологічні пристосування рослин до натуралізації виду у флору країни. Встановлено факт вторгнення A. ambrosioides L. у м. Вінницю, створення первинних осередків та загрози подальшого розповсюдження у місті. Підкреслено актуальність проблеми амброзії для міста та проаналізовано накопичений світовий досвід по боротьбі з цією загрозою.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/3718.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2011. Випуск 7(47)/ Серія: Сільськогосподарські науки / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 3718.pdf Size : 931943 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska