The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3722
Title: Вплив екологічних чинників на поширення кукурудзяного стеблового метелика в агроценозах кукурудзи в умовах Вінницької області
Authors: Н. М. Джура
Keywords: екологічні фактори, кукурудзяний стебловий метелик, гібриди кукурудзи, агроценоз
Date of publication: 2011-11-17 16:15:08
Last changes: 2011-11-17 16:15:08
Year of publication: 2011
Summary: В статті обґрунтовано екологічні особливості поширення та шкодочинності кукурудзяного стеблового метелика в агроценозах кукурудзи. Встановлено вплив екологічних факторів середовища на розвиток популяції фітофага. Виявлено гібриди кукурудзи, які є відносно стійкими до пошкоджень личинками кукурудзяного стеблового метелика. Встановлено регресію ступеня пошкодження стебел і качанів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/3722.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2011. Випуск 7(47)/ Серія: Сільськогосподарські науки / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 3722.pdf Size : 407054 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska