The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7916
Title: Засіб вимірювання рівня молока для переносного доїльного апарату стійлової установки
Authors: В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь
Keywords: рівень молока, вимірювальний перетворювач рівню, переносний доїльний апарат, машинне доїння.
Date of publication: 2014-07-05 10:48:11
Last changes: 2014-07-05 10:48:11
Year of publication: 2014
Summary: Проведено теоретичне дослідження фотоелектричного перетворювача світлового потоку в напругу на основі пари фотодіод-операційний підсилювач.
На його основі запропоновано вимірювальний перетворювач та засіб вимірювання рівню молока і зоотехнічних параметрів для переносного доїльного апарату. Визначено абсолютну методичну похибку вимірювального перетворення та абсолютну похибку вимірювання рівню. Результати теоретичних досліджень підтверджено експериментальними даними.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/7916.pdf
Publication type: Статті
Publication: Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Информационно-управляющие системы, №3/9(69), 2014, С.16-21
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Паламарчук Євген Анатолійович
File : 7916.pdf Size : 1407014 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska