The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7917
Title: Статистична модель тривалості машинного доїння на стійловій доїльній установці.
Authors: Кучерук В.Ю., Паламарчук Є.А., Кулаков П.І., Гнесь Т.В.
Keywords: тривалість доїння, тривалість підготовки тварини, машинне доїння, статистична модель.
Date of publication: 2014-07-05 11:07:05
Last changes: 2014-07-05 11:07:05
Year of publication: 2014
Summary: На основі проведених експериментальних досліджень визначено закон розподілу тривалісті підготовки тварини до доїння, закон розподілу тривалості видоювання тварини незалежно від принципу розподілу їх на групи та способу утримання, створено статистичну модель тривалості машинного доїння, яка враховує мінімально можливий час роботи доїльного апарату.

URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/7917.pdf
Publication type: Статті
Publication: Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Информационно-управляющие системы, №2/4(68), 2014, С.31-36
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Паламарчук Євген Анатолійович
File : 7917.pdf Size : 273671 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska