The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8468
Title: Про один підхід до блокування голдстоунівської моди сегнетоелектричного рідкого кристалу
Authors: О.В. Ковальчук, О.Ф. Шевчук
Keywords: Сегнетоелектричний рідкий кристал, Фулерен, Діелектрична проникність.
Date of publication: 2015-04-06 15:03:09
Last changes: 2015-04-06 15:03:09
Year of publication: 2014
Summary: В роботі наводяться результати досліджень впливу хімічно модифікованого фулерена на власти-
вості сегнетоелектричного рідкого кристалу. Експериментально показано, що введена домішка, збі-
льшуючи обертальну в’язкість рідкого кристалу, блокує голдстоунівську моду молекул. Встановлено,
що діелектричні параметри отриманої суспензії змінюються під впливом немонохроматичного світла
галогенної лампи розжарювання.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/8468.pdf
Publication type: Статті
Publication: Журнал нано- та електронної фізики,Том 6, No 1, 01027(5cc) (2014)
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8468.pdf Size : 541569 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska