The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8766
Title: Формування та оптимізація портфеля цінних паперів підприємства
Authors: Бурденюк І.І., Вітюк М.О.
Keywords: Ризик, портфель, цінні папери, процес управління, оптимізація.
Date of publication: 2014-09-08 14:37:56
Last changes: 2014-09-08 14:37:56
Year of publication: 2014
Summary: В статті проаналізовано особливості побудови моделі прийняття інвестиційних рішень в умовах ризику. Окреслена сутність оптимізації цінних паперів. Результатом дослідження є лінійний алгоритм вирішення задачі оптимізації портфелю цінних паперів.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/8766.pdf
Publication type: Статті
Publication: Львівська політехніка
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8766.pdf Size : 2743081 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska