The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8811
Title: Організація самостійної роботи студентів вищих аграрних навчальних закладів
Authors: Клочко О.В.
Keywords: самостійна робота студентів, методика викладання, якість освіти
Date of publication: 2014-04-11 08:50:58
Last changes: 2014-04-11 08:50:58
Year of publication: 2014
Summary: Для розвитку уміння студентів навчатись самостійно важливими є інтелектуальна та мотиваційна компоненти. Зрозуміло, що ефективність самостійної роботи залежить не від кількості виконаної роботи, а від якості засвоєння знань. Основою самосійної роботи повинні бути стійкі мотиваційні аспекти, які спонукають особистість до прагнення самостійно навчатись, удосконалювати і поглиблювати рівень знань.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/8811.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Донецьк
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8811.pdf Size : 4300035 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska