The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8882
Title: Доведення необхідності застосування інформаційних технологій у фінансовому аналізі
Authors: Рузакова О. В.
Keywords:
Date of publication: 2014-03-04 14:16:48
Last changes: 2014-03-04 14:16:48
Year of publication: 2014
Summary: Серед фінансових проблем підприємства найбільш досліджуваними та актуальними є аналіз та оцінка його фінансового стану. Така оцінка показує результат діяльності підприємства, визначає його слабкі та сильні сторони та виявляє напрямки подальшого розвитку.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/8882.pdf
Publication type: Тези доповідей
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8882.pdf Size : 6836410 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska