The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8883
Title: Моделі ситуативної діагностики банкрутства підприємства
Authors: Рузакова О. В.
Keywords:
Date of publication: 2014-03-26 14:18:17
Last changes: 2014-03-26 14:18:17
Year of publication: 2014
Summary: За сучасних умов розвитку української економіки виявлення несприятливих тенденцій розвитку підприємства, передбачення банкрутства набувають першочергового значення. Разом з тим, методик, що дозволяють з достатнім ступенем вірогідності прогнозувати несприятливий результат, практично немає. Більш того, немає єдиного джерела, який би описував більшість відомих методик.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/8883.pdf
Publication type: Тези доповідей
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8883.pdf Size : 10593936 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska