The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8902
Title: Міжнародні стандарти у сферах обліку, контролю та аудиту.
Authors: Марчук У.О.
Keywords: міжнародні стандарти, бухгалтерський облік, фінансова звітність, контроль, аудит.
Date of publication: 2014-11-09 15:51:49
Last changes: 2014-11-09 15:51:49
Year of publication: 2014
Summary: Розглянуто передумови та необхідність упровадження міжнародних стандартів у сферах обліку, складання фінансової звітності, контролю та аудиту в Україні. Розкрито сутність різних міжнародних стандартів та особливості їх переходу вітчизняних суб’єктів господарювання з врахуванням міжнародного досвіду.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/8902.pdf
Publication type: Статті
Publication: Науковий журнал «Молодий вчений» №10 (13) жовтень, 2014, Частина І, 147 с.
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8902.pdf Size : 5925630 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska