The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8903
Title: Сутність та особливості проведення пост-аудиту в Україні.
Authors: Марчук У.О., Рудик С.Ф.
Keywords: пост-аудит; митний контроль; перевірка; Кіотська конвенція; митне оформлення; зовнішньоекономічна діяльність
Date of publication: 2014-03-09 16:08:22
Last changes: 2014-03-09 16:08:22
Year of publication: 2014
Summary: У статті розглянуто пост-аудит як сучасну форму митного контролю, підходи до розкриття його
економіко-організаційної сутності та ефективність здійснення в Україні. Проведені дослідження
дозволили здійснити узагальнення, що пост-аудит передбачений для підтвердження достовірності
даних, зазначених у митних деклараціях, після завершення митного оформлення, що впливає на спрощення
митних процедур під час перетину кордону.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/8903.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо- поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка»,
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8903.pdf Size : 1094799 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska