The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8908
Title: Проблеми обліку амортизації основних засобів згідно національних та міжнародних стандартів
Authors: Коваль Н.І.
Keywords: Основні засоби, амортизація, облік, управління, міжнародними стандартами бухгалтерського обліку
Date of publication: 2014-11-10 08:55:56
Last changes: 2014-11-10 08:55:56
Year of publication: 2014
Summary: Основні засоби формують матеріально-технічну базу підприємства. Від правильного та раціонального обліку та їх амортизації залежить процес їх відтворення, поповнення, оновлення та в кінцевому рахунку – забезпеченість підприємства конкурентоспроможними, сучасними засобами праці. В зв’язку з цим, зростає роль і значення обліку основних засобів як найважливіших функцій управління підприємствами.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/8908.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Мукачево
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8908.pdf Size : 337486 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska