The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8911
Title: Основні економічні проблеми та перспективи розвитку виробництва біопалива в україні
Authors: Коваль Н.І., Петриченко О.А.
Keywords: альтернативні джерела енергії, біодизельного палива, виробництво, ринок біопалива України, сільськогосподарський потенціал, стимулювання виробництва
Date of publication: 2014-10-18 08:58:44
Last changes: 2014-10-18 08:58:44
Year of publication: 2014
Summary: Забруднення навколишнього середовища в результаті спалювання викопних видів палива, нафтова залежність сучасного суспільства, а також велика кількість органічних відходів, що залишаються людством, призводять до питання про альтернативні джерела енергії з одного боку і до питання про переробку вищевказаних відходів – з іншого.
Прогнозоване, значне скорочення основних викопних енергоносіїв нафти та газу очікується в найближчі 45-55 років, постійне підвищення цін на нафтопродукти, проблеми з транспортуванням та значне погіршення екологічної ситуації у зв’язку з ростом концентрації шкідливих елементів в атмосфері – все це змушує більшість розвинених країн шукати екологічно чисті, альтернативні нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/8911.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: ВНАУ
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8911.pdf Size : 325147 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska