The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8941
Title: Сутність аналізу ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві
Authors: Коваль Н.І.
Keywords: Трудові ресурси підприємства, ефективность, аналіз, резерв
Date of publication: 2014-12-20 14:18:48
Last changes: 2014-12-20 14:18:48
Year of publication: 2014
Summary: В умовах ринкової конкуренції ефективність діяльності стає вирішальною передумовою не лише розвитку, але і виживання підприємства. Тому суттєво зростає значення всіх факторів, які впливають на результативність виробництва.
У системі виробництва та економічних відносин центральне місце посідає людина. Вона визначає цілі та напрями розвитку виробництва, організовує його, виробляє товари й надає послуги для свого життя та розвитку. Тому ефективність економіки будь-якого суспільства насамперед визначається якістю наявних трудових ресурсів та способом їх використання у виробництві.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/8941.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Харків
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8941.docx Size : 148688 byte Format : Text file docx Access : For all

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska