The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8944
Title: Оптимальне керування нормальними режимами еес з вде критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання
Authors: Рубаненко О.О.
Keywords: відновлювальні джерела енергії
Date of publication: 2014-10-16 15:19:21
Last changes: 2014-10-16 15:19:21
Year of publication: 2014
Summary: В роботі було проаналізовано відомі методи визначення планового значення технічних втрат
потужності і обрано для вдосконалення аналітико-розрахунковий метод визначення нормативу.
Досліджено, які впливні фактори доцільніше вибирати для формування нормативної характеристики
технічних втрат потужності (НХТВП). Використання нейро-нечіткого моделювання і критеріального
програмування дозволяє представити НХТВП у критеріальній формі запису, яка є зручнішою для аналізу
зміни впливних факторів. Застосовано запропонований підхід для визначення нормативного значення
технічних втрат потужності для локальної ЕЕС з ВДЕ.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/8944.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Вінниця, ВНТУ
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8944.pdf Size : 1353644 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska