The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8952
Title: Оцінка ефективності діяльності служби внутрішнього аудиту
Authors: Михальчишина Л., Маловічко Л.
Keywords: Ефективність, управління, діяльність, внутрішній аудит.
Date of publication: 2014-09-10 15:31:16
Last changes: 2014-09-10 15:31:16
Year of publication: 2014
Summary: У статті проаналізовано підходи до оцінки ефективності діяльності служби внутрішнього аудиту та розкрито поняття «ефективність». Проведено розмежування та роз’яснення таких категорій, як ефект, результат, ефективність та критерій ефективності. Узагальнено погляди дослідників щодо показників та критеріїв ефективності діяльності служби внутрішнього аудиту. Визначено основні економічні передумови впровадження служби внутрішнього аудиту в практику діяльності вітчизняних підприємств та визначено напрямок діяльності служби внутрішнього аудиту.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/8952.pdf
Publication type: Статті
Publication: Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. - № 2 (26). – 290 с. – С. 124-128
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8952.pdf Size : 277722 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska