The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8990
Title: Створення навчально-педагогічних ситуацій при реалізації особистісно-орієнтованого підходу у навчанні іноземної мови
Authors: Москаленко І.В., Хом’яковська Т.О.
Keywords: особистісно-орієнтований підхід,навчально-педагогічна ситуація,технологія “Case-Study”,контекстне навчання.
Date of publication: 2014-10-11 15:36:10
Last changes: 2014-10-11 15:36:10
Year of publication: 2014
Summary: У статті зроблено спробу визначити та проаналізувати шляхи та педагогічні умови реалізації особистісно-орієнтованого підходу у навчанні іноземної мови на прикладі створення навчально-педагогічних ситуацій.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/8990.pdf
Publication type: Статті
Publication: Наукові записки Вінницького національного аграрного університету. – Серія: Соціально-гуманітарні науки / Гол. ред. Калетнік Г.М. – Вінниця: ВНАУ, 2014. – Вип. 3. – с. 91-99.
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8990.pdf Size : 1316655 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska