The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8993
Title: Конструктивна схема пульта керування установки для брикетування відходів деревообробки
Authors: Веселовська Н.Р., Ковальова І.М., Яремчук О.
Keywords: пульт керування, пневморозподільник
Date of publication: 2014-10-18 15:46:57
Last changes: 2014-10-18 15:46:57
Year of publication: 2014
Summary: Подано схематичне зображення пульта керування установки для брикетування відходів деревообробки з переліком його складових частин, описане їх функціональне призначення.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/8993.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави" Том 2
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8993.pdf Size : 4577042 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska