The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9019
Title: Правові основи укладення та припинення шлюбу
Authors: Письменна О.П., Барчук О.В.
Keywords: Сімейна право, житлове право
Date of publication: 2014-10-12 14:22:19
Last changes: 2014-10-12 14:22:19
Year of publication: 2014
Summary: Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України.
6 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
(м. Хмельницький, 17-18 жовтня 2014 року). - Херсон : Видавничий
дім «Гельветика», 2014. - 120 с.
ISBN 978-617-7041-71-5
У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної
ференції «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України»,
глядаються загальні питання історії та теорії держави та права, філософії
ава, конституційного та муніципального права, міжнародного публічного
приватного права, цивільного, господарського права та процесу, права
електуальної власності, сімейного, житлового, адміністративного права та
оцесу, фінансового, інформаційного права, а також питання
имінального процесу, криміналістики, судової експертизи та інше.
Збірник призначений для науковців, викладачів, аспірантів та
дентів, які цікавляться юридичною наукою, а також для широкого кола
читачів.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9019.pdf
Publication type: Статті
Publication: Міжнародна науково-практична конференція, Хмельницький 2014
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9019.pdf Size : 1818434 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska