The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9116
Title: Порядок відображення в обліку операцій з фінансовими інвестиціями
Authors: Плахтій Т.Ф.
Keywords: облік, інвестиції, фінансові інвестиції, пайові цінні папери, боргові цінні папери, акції, облігації, ощадні сертифікати
Date of publication: 2014-09-19 11:03:29
Last changes: 2014-09-19 11:03:29
Year of publication: 2014
Summary: В статті розкрито методичні засади відображення в обліку операцій з фінансовими інвестиціями шляхом узагальнення інформаційної моделі в частині оцінки, документального відображення, розкриття інформації в реєстрах обліку та звітності сільськогосподарського підприємства.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9116.pdf
Publication type: Статті
Publication: Збірник наукових праць ПДАТУ . Вип. 22. Т.2. Економічні науки. – 2014. - С.171 – 176
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9116.pdf Size : 12110386 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska