The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9120
Title: Деякі аспекти управлінського обліку в умовах комп’ютерної системи бухгалтерського обліку
Authors: Правдюк Н.Л.
Keywords: управлінський облік, інформаційні ситеми, інформаційні технології, управлінські рішення, ERP-системи, інформаційне забезпечення
Date of publication: 2014-05-30 11:07:14
Last changes: 2014-05-30 11:07:14
Year of publication: 2014
Summary: Встановлено, що управлінський облік дає можливість оптимізувати рівень якості управлінських рішень і підвищити контроль над ризиками господарської діяльності. Визначено вимоги до системи управлінського обліку в умовах автоматизованої обробки інформації, такі як своєчасність, однаковість, точність і регулярність одержання інформації керівництвом підприємства.
З`ясовано, що організаційна структура управління впливає на вибір інформаційних технологій. Для реалізації функцій управління організаційними одиницями виконується постановка задач, установлюється склад вхідної і вихідної інформації, проектуються інформаційні технології, розробляється інтерфейс користувача
В сучасних умовах розвитку інформаційних технологій доцільним є застосування комп`ютерної форми обліку. Встановлено, що упровадження інформаційної системи змінює технологію управління, звільняє користувачів від рутинних, досить простих, але трудомістких ручних процедур обробки інформації. Охарактеризовано управлінські інформаційні системи. Обґрунтовано використання методології ERP (Enterprise Resource Planning) планування ресурсів підприємства та визначено їх переваги
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9120.pdf
Publication type: Статті
Publication: Кібернетичне управління та інформаційні технології. Випуск №1. – 2014. - С.134 – 143
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9120.PDF Size : 2619414 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska