The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9121
Title: Звітність спільної діяльності без створення юридичної особи: організаційно-методичні положення
Authors: Правдюк Н.Л.
Keywords: бухгалтерська звітність, спільна діяльність, показники фінансової звіності
Date of publication: 2014-09-19 11:09:08
Last changes: 2014-09-19 11:09:08
Year of publication: 2014
Summary: Розглянуто особливості формування звітності про результати спільної діяльності без створення юридичної особи. Обґрунтовано напрями її трансформації зважаючи на сучасні економічні особливості здійснення спільної діяльності. Визначено, що сучасні законодавчі положення не регулюють розкриття інформації про спільну діяльність у бухгалтерській звітності (фінансова, статистична, податкова). Зокрема, досліджено порядок формування статистичної, податкової та фінансової звітності. В розрізі кожного виду звітності визначено порядок їх складання як за спільною діяльністю, так і в підприємства-учасника щодо виділення доходів та витрат, отриманих від спільної діяльності в звіті про фінансові результати та активів, задіяних в спільній діяльності, балансі. Це дозволяє розширити спектр використання інформації, отриманої зі звітності, для користувачів та учасників договору про спільну діяльність.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9121.pdf
Publication type: Статті
Publication: Міжнародний збірник наукових праць. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Випуск 2(29), 2014 . - С.228-238
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9121.PDF Size : 1802324 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska